Baltimore Latvian Song Festival Featured Participants: Dzirksts

Originally posted here on February 27, 2017.

LV version:

Kopš 1983. gada Toronto dzied kamerkoris „Dzirksts”. Kori dibināja pazīstamā diriģente Vizma Maksiņa ar saviem dziesmu draugiem. Vizma ir pazīstama ne tikai kā Dzirksts vadītāja, bet arī kā ilggadēja virsdiriģente neskaitāmos dziesmu svētkos, jaunatnes dziesmu svētkos un dziesmu dienās, kā arī skolotāja skolās un nometnēs, un kā aktīva darbiniece un organizētāja Kanādas latviešu sabiedrībā. Viņa divus gadus dzīvoja Latvijā, tai laikā Dzirksts koŗa vadību pārņēma Helēna Gintere, bet citādi Dzirksts visu laiku darbojas dibinātājas Vizmas Maksiņas vadībā.

Dzirksts ir darbojusies bez pārtraukuma jau 34 gadus. Daži no dziedātājiem ir dziedājuši korī visus šos gadus! Dzirksts ir piedalījusies visos ASV vispārējos un Kanādas dziesmu svētkos kopš dibināšanas, un arī piedalījās vairākos Latvijas dziesmu svētkos, to starpā 1990. gada un 2013. gada svētkos. Sākuma gados caurmēra dziedātāju vecums bija 20-30 gadi, bet tagad caurmēra vecums ir starp 50 un 60 gadiem. Korī ir apmēram 20 dziedātāji, kuŗi visi mīl latviešu dziesmu un dziedāšanu. Un kādas latviešu dziesmas? Gan klasiku, gan jaunus komponistus, gan latviešu estrādes dziesmas. Kora „Dzirksts” darbības vadlīnijas ir dziedāšana, savstarpēja draudzība, prieks un cieņa vienam pret otru.

Šovasar Dzirksts turpinās savu nepārtraukto dziesmu svētku piedalīšanās tradīcīju ASV Vispārējos dziesmu svētkos Baltimorā, kur piedalīsies pirmdienas pēcpusdienas kopkoŗa koncertā. Tur arī klausītāji varēs redzēt koŗa vadītāju Vizmu kā vienu no deviņiem kopkoŗa visdiriģentiem un baudīt viņas sniegumu. Jau tagad iegādājieties dziesmu svētku biļetes, lai redzētu šo vienreizējo koncertu!

 

EN version:

The Latvian voices of the choir “Dzirksts” have emanated from their home city of Toronto since 1983. Dzirksts was founded by well-known conductor Vizma Maksiņa along with several of her musical friends. Maksiņa ir recognized not just for her work with Dzirksts, but also for many years of activity as a conductor at countless song festivals, youth song festivals, and dziesmu dienas (“song days”), a teacher at Latvian schools and camps, and a leader and organizer within the Canadian-Latvian community. Vizma Maksiņa lived in Latvia for two years, during which time Helēna Gintere took over the leadership of Dzirksts, but otherwise the choir has operated non-stop under Maksiņa’s guidance since its inception.

These thirty-four years have been active ones for the singers of Dzirksts!  The choir has participated in every single national American and Canadian Latvian song and dance festival since its founding, and has even participated several times in the national song festival in Latvia, including the festivals in 1990 and 2013. In the choir’s early years, the average participant age was in the 20s, but today things have shifted, and the average singer is in his or her 50s or 60s. Dzirksts is made up of roughly twenty singers, who all joined because of their love of Latvian songs and singing. What kinds of Latvians songs? Everything from classical to contemporary, including Latvian pop music. The choir’s goal is to share this music in a fun and friendly atmosphere, as well as to bring them to life for their audience.

This summer Dzirksts will continue their impressive song festival attendance when they will travel to Baltimore to join hundreds of other singers onstage for Monday afternoon’s Festival Choir Concert. The audience there will be in for a special treat, because Dzirksts’ own leader Maksiņa will be one of the show’s nine head conductors.  Stop by our online ticket store today to make sure you don’t miss out on Maksiņa and her talented singers from Toronto!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s