Baltimore Latvian Song FestivalFeatured Participant:Ročesteras Vanadziņš

Originally posted here on December 6, 2016.

LV version:

Ja jums gadītos būt Ņujorkas štatā un brīnīties vai patiesi tuvajā trīs mašīnu garažā redzama grupa priecīgu polkas dejotāju, tad drošivien esat atraduši nesen atjaunoto dejas grupu “Ročesteras Vanadziņš.” Tākā Ročesterā nav latviešu nama, dejotāji notur mēģinājumus Goodwin ģimenes mājās. Tur viņi mīļi gaidīti ar svaigiem cepumiem, bet ziņkārīgi kaimiņi brīnās par mēģinājumiem, kad siltās dienās garāža stāv vajā.

Vietējie Daugavas Vanagi dibināja Vanadziņu 1963. gadā. Sākotnēji tā bija bērnu deju grupa, bet, kad bērni pieauga, turpināja kā pieaugušo grupa, kura ļoti aktīvi darbojās septiņdesmitajos gados un arī uzstājās dziesmu svētkos. Kopš tā laika grupa ir vairākkārt atjaunota un atkal apsīkusi, un pēdējo reizi darbojās deviņdesmitajos gados. Ideja to tagad atjaunot radās pagājušogad, kad Līga Nutere, jaunā Ročesteras Daugavas Vanagu priekšniece, aptaujāja jaunākus biedrus, lai uzzinātu kādas nodarbības viņus iedvesmotu, un skaidrā atbilde bija tautas dejas! Protams, vajadzīga deju skolotāja. To uzņēmās darīt Skaidrīte Johnson, viena no Vanadziņa dibinātājiem, kura kamēr vien notikusi dejošana Ročesterā, to ir darijusi nu jau vairākām paaudzēm.

Caurmēra Vanadziņa dejotājam nav iepriekšēja dejošanas pieredze, kur nu vēl pieredze dejojot dziesmu svētkos, bet viņi ir sajūsmināti par šo iespēju. Ročesteras latviešu sabiedrība ir samērā maza – to sastāda sešdesmit biedru luterāņu draudze un trīsdesmit sešu biedru Daugavas Vanagu apvienība – bet tā tomēr ir aktīva, ar dievkalpojumiem, pamatskolu, latviešu svētku svinībām, kori (“Līga”, kas arī piedalīsies Baltimorā), un pat jaundibinātu golfa sacensību. Šodien tā var atkal pievienot tautas dejas šajā sarakstā, un šīs vasaras dziesmu svētki dos Vanadziņa biedriem iespēju demonstrēt, cik spoži kvēlo latviešu dvēsele viņu pilsētā.

“Sajūta ir lieliska. Gadiem ilgi mēs esam domājuši, ka esam pārāk maza latviešu kopiena, lai izveidotu deju kolektīvu, kas varētu piedalīties dziesmu un deju svētkos,” skaidro Nutere. “Ceru, ka tas iedvesmos arī citas mazākas pilsētas Amerikā uzsākt ko jaunu – galvenais ir griba darboties, visu pārējo var nokārtot, vienmēr rodas iespējas un problēmu risinājumi, visus šķēršļus var pārvarēt, ja ir mērķis un vēlme saglabāt latvisko vidi.”

 

EN version:

If you ever find yourself in Rochester, New York, and think you spot a group of lively polka dancers in a nearby three car garage, you’ve likely just come across a rehearsal of newly-reformed Latvian folk dancing troupe Ročesteras Vanadziņš. Having no local Latvian center in which to hold rehearsals, the group instead meets in the the home of the gracious Goodwin family. There they are greeted by fresh-baked cookies and friendly, curious neighbors who take in the show on days when the weather permits opening the garage doors.

Vanadziņš was founded as a children’s group by the local chapter of Daugavas Vanagi (Latvian Welfare Association) in 1963. The troupe grew older along with its dancers. Throughout the 1970’s, it was a highly active adult troupe participating in Dziesmu Svētki and other major events. Since then the group’s size has fluctuated, with its last active period being in the 1990’s. The push to reconvene came last year when Līga Nutere, the newly-elected head of the Rochester chapter of Daugavas Vanagi, surveyed the city’s younger Latvians in search of activities that they would find engaging. Folk dancing was the answer. Skadirīte Johnson, a founding member of Vanadziņš who has served as dance instructor for every iteration of the troupe’s 50+ year history, was quickly recruited to take up her previous role.

The fresh and spirited dancers of Vanadziņš, ages 10 – 40+, have little to no previous Latvian dance experience. They have never performed at a Latvian Song and Dance Festival, but they are excited for this new opportunity. Rochester’s Latvian society is relatively small, consisting mainly of a 60-member Lutheran congregation and a 36-member Daugavas Vanagi chapter. Nonetheless, the community is quite active – with church services, a Latvian school, Latvian holiday celebration, a choir (“Līga,” which will also participate in Baltimore), and even a newly-founded golf tournament. Today, Rochester Latvians proudly add folk dancing back to the list. This summer’s festival will afford the dancers of Vanadziņš the ability to prove just how brightly the Latvian spirit glows in their city.

“The feeling is magnificent. For many years we’ve thought that we are too small a latvian society to form a dance troupe that could participate in a song and dance festival,” explains Nutere. “I hope that this will inspire other small cities in America to start something new- the main thing is a desire to be active, everything else can be arranged, there will always be opportunities for problem-solving, all obstacles can be overcome, as long as there is a goal and a desire to preserve our Latvian community.”*

(*original quote in Latvian)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s