Baltimore Latvian Song Festival Featured Participants: Ziemeļkalifornijas Latviešu koris

Originally posted on http://www.latviansongfest2017.com in summer 2017.

 

LV version:

Ziemeļkalifornijas Latviešu koris jau labi pārzin dziesmu svētkus, jo paši nesen rīkoja svētkus Ziemeļkalifornijā. “Tā kā 2015. gadā rīkojām Rietumkrasta Dziesmu svētkus San Jose pilsētā, tad zinām, cik lielu darbu un gatavošanos tas prasa. Mūsu korim tas bija īpašs laiks – unikāla iespēja klātienē izbaudīt lielākos latviešu kultūras svētkus Rietumkrastā,” stāsta kora administratore Una Veilande. Koris ir piedalījies visos Rietumkrasta latviešu dziesmu svētkos, un ar lielāku vai mazāku dziedātāju skaitu vienmēr atbalstījis Vispārējos dziesmu svētkus arī citur ASV un Kanādā.  Pēc iespējas koris piedalās arī Latvijas dziesmu svētkos. Koris ar dziesmām kuplina valsts svētku sarīkojumus, Ziemeļkalifornijas latviešu draudzes svētku dievkalpojumus, kā arī citus sabiedriskus notikumus, rīko dziesmu vakarus un citus dziesmotus sarīkojumus. Šogad koris arī gatavojas dalībai Latvijas 100gades Dziesmu svētkos 2018.gadā Rīgā. Pavasarī piedalījās ārvalstu latviešu koru skatē un bija ļoti lepni B grupā iegūt II pakāpi.

Ziemeļkalifornijas Latviešu koris ir darbojies kopš 1950-tajiem gadiem. Kora darbības laikā to ir diriģējuši Leonards Bērziņš, Hugo Štrauss, Rasma Rekšāne, Vija Adamoviča un Ellis French. No 1997. gada līdz 2016. gadam kori vadīja Zinta Zariņa. Kopš 2016. gada vasaras kora diriģents ir Kārlis Veilands. Pašlaik korī ir aptuveni 30 dalībnieku, no tiem lielākā daļa korī dzied jau ilgāku laiku, bet uz katru sarīkojumu korim pievienojas dažādi papildspēki. Uz Baltimoru dosies 10 kora dalībnieki no Ziemeļkalifornijas!

Nāciet paklausīties Ziemeļkalifornijas Latviešu kora koristu balsis pirmdienas pēcpusdienas Kopkoŗa koncertā!

 

EN version:

Northern California’s Latvian choir (Ziemeļkalifornijas Latviešu koris) is no stranger to Latvian song festivals, having been the hosts of the most recent festival in North America. “Since we organized the west coast festival in 2015, we know how much work and preparation this event entails. For our choir it was a special time – a unique experience to locally experience the largest latvian cultural event on the West Coast,” explains choir administrator Una Veilande.  The choir has participated in every single West Coast Latvian song festival, and has sent groups of varying sizes to other festival in America and Canada. Occasionally the choir also manages to participate in the main song festival in Latvia. The choir enjoys performing at other events such as Latvian Independence Day celebrations, the Northern Californian Latvian church’s holiday services, and self-hosted “dziesmu vakari” sing-a-long events. This year, in addition to preparing for this summer’s festival in Baltimore, the Northern California Latvian Choir is also preparing for a trip to Latvia in 2018 for the centennial song festival.  This past spring the choir participated in an audition for this major event and are proud to have earned a place in the second tier of B groups.

The choir has operated since the 1950’s. In its history the group has been lead by conductors Leonards Bērziņš, Hugo Štrauss, Rasma Rekšāne, Vija Adamoviča, and Ellis French. From 1997 until 2016 this role was aptly fulfilled by Zinta Zariņa, who handed over the reins to current conductor Kārlis Veilands. Currently there are roughly thirty singers in the choir, most of which have been longtime members. But with each new performance, a few new members join the team. This summer ten singers will be making the cross-country trip to sing in Baltimore.

Be sure to listen for these Californian voices during Monday afternoon’s Festival Choir Concert!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s