Baltimore Latvian Song Festival Featured Participant: Elīze Jēkabsone

Originally posted on http://www.latviansongfest2017.com in summer 2017.

 

LV version:

Mākslinieces Elīzes Jēkabsones mājaslapā ir skaidrots, ka viņas mākslas darbu iedvesmas avots nāk no dabas un latviešu kultūras un ka šie elementi ir viņā radījuši cieņu pret organisko estētiku (organic aesthetics.)  Elīze ir šo iedvesmu izmantojusi strādājot ar vienu īpašu latviešu simbolu: bērza koku. Viņa skaidro, ka dievišķīgi skaistie bērzi latviešu kultūrā tiek vērtēti ar lielu cieņu, bet ka Amerikā baltiešu bērzus parasti var tikai sastapt kā lētu būvniecības izejvielu,  ko aizslēpj aiz greznākiem materiāliem. Elīze vēlas šo paslēpto koku vēlreiz paaugstināt tā, kā tas ir cienīts latviešu kultūrā, un rūpīgi pārstrādā šos lētos būvmateriālus līdz tie izveido jaunus, skaistus darbus, kuri šķiet ir piemērotāki šim iemīļotajam latviešu simbolam.

Elīze uzauga mācoties Detroitas latviešu skolā un pavadīja savas jaunības brīvdienas Gaŗezera bērnu nometnē un vasaras vidusskolā.  Viņa pirms gadiem savu mākslu izrādīja Kanādiešu latviešu notikumā ŠMIJ (Šī Māksla ir Jauna). Elīzei šī pieredze ļoti iepatikās, bet diemžēl pēdējos dažos gados nav bijušas iespējas savus darbus rādīt latviešu vidē.  Kad izplatījās ziņa par Baltimoras dziesmu svētku mākslas izstādi, viņa bija sajūsmināta par iespēju atkal piedalīties ar saviem darbiem (kaut diemžēl pati nevarēs būt klāt un sūtīs savus vecākus kā mākslas delegātus un pastniekus).

Elīze ir aktīvi iesaistījusies dažādos projektos savā mājaspilsētā Ypsilanti Mičigānas štatā.  Viņa ir pavāre (un pat piedāvā garšīgu latviešu biešu zupu savā restorānā), kā arī ir īpašniece un direktore kolektīvai mākslas studijai Ypsi Alloy Studios.  Pie tam viņa dibināja un organizēja pastaigas vietējiem mākslas mīļotājiem regulāri apmeklējot pilsētas mākslas un kultūras centrus, un nesen noorganizēja savas pilsētas pašu pirmās Praida svinības. Viens no viņas visiespaidīgākajiem sasniegumiem ir viņas dibinātais festivāls Ypsilanti’s Festival of the Honeybee, ikgadējs sarīkojums, kas vērš uzmanību draudošajam bišu populācijas stāvoklim. Festivāls izauga no Elīzes bakalaura studiju darbiem Eastern Michigan University skulptūru veidošanas specialitāte, un tajā katru gadu Elīze ir mākslas izstādes žūrijā.

Neaizmirstiet apmeklēt un apciemot dziesmu svētku mākslas izstādi Renaissance viesnīcas Watertable istabā, lai apskatītu Elīzes skulptūru un apciemojiet viņu un viņas studiju tīmekļa lapās http://www.elizejekabson.com un http://www.ypsialloy.com.  Un protams, kad vien esat Ypsilanti pilsetā, piestājiet pie Elīzes bišu stropiem, lai kopā baudītu garšīgu biešu zupu.

 

EN version:

Artist Elīze Jēkabson’s website begins by explaining that her work “draws a strong connection between nature and Latvian culture that has helped her foster an appreciation for organic aesthetics.” Jēkabson has incorporated this idea into some of her pieces crafted from birch trees, an iconic Latvian symbol.  “The birch tree’s beauty has been elevated to Godliness throughout Latvia’s ancient stories and songs. Much of the imported Baltic birch we come across in the United States is in the form of plywood for building applications. It is often overlooked, and never elevated or celebrated.” Jēkabson chooses to instead carve into laminated layers of Baltic birchwood to restore respect to this beloved Latvian material.

Jēkabson grew up going to Latvian school in Detroit, Michigan, and spent her childhood summers attending camp and high school in Latvian Center Garezers.  She has previously exhibited her work at Canadian-Latvian art festival SMIJ (Si Maksla Ir Jauna) and enjoyed the experience, but recently has not had many opportunities to exhibit at Latvian-focused events. When she received word about the art exhibit in Baltimore, she saw it as an opportunity to reconnect (at least in spirit since Jēkabsone unfortunately will not be able to make the trip and is sending her parents as her delegates and art couriers.)

Jēkabson is kept busy by life in Ypsilanti, Michigan, where she is a full-time chef (she claims Latvian inspiration in her work here, too, and jokes about drawing strength from her restaurant’s Latvian beet soup). She is the driving force behind multiple impressive cultural projects in Ypsilanti, running a collective art studio, founding a weekly Art Walk, and most recently organizing the city’s first ever gay pride event to great success.  One of her most impressive achievements is as the founded of Ypsilanti’s Festival of Honeybee, an annual citywide event that draws attention to the plight of the honeybee and features an art competition that Jēkabson curates and juries each year. Jēkabson drew inspiration for this colossal endeavor from her bee-related projects while earning her BFA in sculpture in Eastern Michigan University.

Be sure to stop by the Festival Art Exhibit in the Renaissance Hotel’s Watertable Ballroom to experience Jēkabson’s sculpture, and visit her and her studio at http://www.elizejekabson.com and http://www.ypsialloy.com.  And if you happen to be in Ypsilanti, be sure to stop by Jēkabson’s beehives for some delicious beet soup.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s