Baltimore Latvian Song Festival Featured Participants: Čikāgas Uguntiņa

Originally posted on http://www.latviansongfest2017.com in Spring 2017.

 

LV version:

Tie, kurus uztrauc latvietības nākotne, var mierīgi gulēt  šovakar; dziesmu svētkos piedalīsies liels bērnu pulks! Īpaši kupls bērnu pulciņš šovasar ceļos uz Baltimoru no Čikāgas, pārstāvot Krišjāņa Barona latviešu skolas deju grupu “Čikāgas Uguntiņa,” kura piedalīsies svētkos ar apmēram sešdesmit žiperīgiem dejotājiem!  Uguntiņas jaunie dejotāji ir sadalīti trijās atsevišķās grupās pa vecumiem; jaunākajās grupās ir apmēram 15 dejotāji katrā, bet vecākajā grupā piedalās gandrīz 30 spējīgi pusaudži. Uguntiņa ir daļa no latviešu skolas, tātad deju nodarbības notiek katru nedēļu pa skolas laiku, un vecākiem dejotājiem pa laikam nāk klāt papildus mācības citos laikos.  Tautas deju nodarbības ir obligātas visiem skolas bērniem, bet dziesmu svētku piedalīšanās nav. Tomēr atsauksme šī gada svētkiem ir bijusi varena, un lielākā daļa skolas ģimeņu gatavojas ceļojumam uz austrumkrastu!

Dejotāju vidū ir lielas atšķirības; visskaidrāk izceļas vecums.  Jaunākajā grupā dejotāji ir bērnudārzā un pirmo reizi mēģina sastāties dārziņā. Vecākiem dejotājiem ir jau sešpadsmit gadu, ar lielu dejas pieredzi. Līdz ar to arī deju izvēle pamatīgi atšķiras; jaunākās paaudzes dejo vienkāršas bērnu dejas, bet pusaudžu grupa jau dejo pieaugušo dejas. Skaidrs, ka mācības tad arī atķiras. Ar laiku mazāk bērnu pārvalda latviešu valodu, bet nodarbības notiek tikai latviešu valodā, un caurmērs jaunāko bērnu vēl spēj izsekot kustībām. Vecākiem bērniem jau valodas spējas ir labākas, protams arī deju spējas ir nostiprinājušās, bet lielākās grūtības ir atcerēties visas tūres sarežģītajām pieaugušo dejām.

Šo  milzīgo raibo pulku vada skolotājs Marks Baginskis ar sievas Žīžījas palīdzību.  Dejas mīlestība jau ilgi kvēlo Baginsku ģimenē. Marks un Žīžī paši satikās un iemīlējās cauri dejošanu, kad katrs dejoja ar savu pilsētu, bet grupas satikas par reizēm un dejoja kopā.  Marks pats kā bērns dejoja Uguntiņā un pēc skolas beigšanas strādāja kā palīgskolotājs. Pirms 12 gadiem Marks atgriezās palīdzēt skolā tad, kad viņa paša bērni iesāka mācības, un kaut kā arī pamazām iekrita skolotāja amatā. Baginskiem ar jaunākām klasēm arī nāk palīgā palīgskolotājas Tālia Tomsona un Elizabete Dudorane,

kuras arī nesen bija Uguntiņa dejotājas.

“Mana lielākā cerība ir, lai bērniem ir patīkams piedzīvojums,” skaidro Marks, atbildot uz jautājumu, ko Uguntiņas vadītajs sagaida no Baltimoras svētkiem.  Viņš cer, ka šis piedzīvojums tā iepatiksies Uguntiņas jauniešiem, ka viņi vēlēsies atgriezties atkal un atkal un turpinās nākotnē iesaistīties latviešos, tāpat kā dziesmu svētki iedvesmoja viņu savās jaunības dienās kā Uguntiņu dejotāju.

Neaizmirstiet iegādāties biļetes uz svētdienas tautas deju lieluzvedumu, lai redzētu, kā uzstājas visi sešdesmit Uguntiņas dejotāji!

 

EN version:

Those who are nervous about the future of Latvian-American society can sleep easier tonight; Baltimore will feature an impressive number of active child participants!  Especially notable is the large number of young dancers making their way to Baltimore from Chicago, representing the Krišjāns Barons Latvian School’s dance troupe “Uguntiņa” with a whopping sixty participants. Uguntiņa is divided into three separate subgroups based on age, with the younger two groups fielding roughly fifteen dancers each, and the oldest group sending 30 talented teenagers. Uguntiņa operates as part of the Latvian school, and so the vast majority of rehearsals happen during school hours, with an occasional external rehearsal thrown in for the oldest students. While dance class is obligatory for all pupils, song festival attendance is not; nevertheless, enthusiasm for this summer’s song and dance festival has been overwhelming, and a majority of the school’s families are gearing up for a trip to the east coast!

There is plenty of diversity amongst Uguntiņa membership, the most obvious difference being age.  The youngest dancers are in kindergarten and only getting started with their dance education. Whereas the oldest dancers are sixteen years old and have accumulated extensive dance experience. It goes without saying that the repertoire selection for each group is different, with the younger two groups performing the children’s dances in Baltimore while the teenagers learn more complicated adult dances. Learning styles vary by age as well.  As time goes on less incoming students fully understand Latvian, which can be a challenge in a class conducted exclusively in Latvian. Still, the youngest students are able to learn by watching and repeating their instructors’ motions. Older students tend to have an easier time with the language, but instead face the challenge of trying to remember all the dance sequences in more complicated adult choreographies.

The man leading this behemoth  group is Mark Baginskis, along with help from his wife Gigi. The love of Latvian dance has been strong in the Baginskis household from the very beginning; the couple met and fell in love through their respective participation when each was dancing in different cities. Mark was an Uguntiņa dancer himself in his school days, and after graduating from Latvian school returned as an assistant dance teacher. Roughly twelve years ago, when his own children began attending the Latvian school, he got involved with the school again, and eventually fell into the head teacher role. He and Gigi are joined by Talia Tomson and Elizabete Dudorane, who were recently Uguntiņa dancers themselves and now help with the younger dance groups.

“Mana lielākā cerība ir, lai bērniem ir patīkams piedzīvojums,” (My main hope is that the kids have a pleasant experience) explains Mark when asked what Uguntiņa expects from the Baltimore festival. He hopes that the kids will be so inspired by their trip that they will desire to return again and again not just to song festivals, but to Latvian society in general, the same way he felt inspired attending his first song festivals years ago.

Help inspire the kids of Uguntiņa by cheering them on at Sunday’s afternoon Folk Dancing Show!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s