Baltimore Latvian Song Festival Featured Participant: Laris Krēsliņš

Originally posted here on October 27, 2016.

LV version:

“Kad sanāk rakstnieki un dzejnieki, vienmēr kaut kas interesants notiek,” stāsta Filadelfijas dzejnieks Laris Krēsliņš. Tamdēļ arī Laris ar lielu prieku piekrita Sarmas Muižnieces-Liepiņas aicinājumam nākt viņai palīgā sarīkot Baltimoras Rakstnieku cēlienu. Kaut Laris ir daudzus iepriekšējos svētkus apmeklējis kā skatītājs, viņš Baltimorā pirmo reizi pieliks roku pie organizēšanas. Tas ir darbs, pie kā viņš ķeras ar lielu sajūsmu. “Gribu palīdzēt izgudrot kaut ko svaigu. Kā mēs varam interesantā veidā apskatīt un pētīt, kas notiek latviešu sabiedrības radošajā rakstiskā mākslā?” Viņš vēl piebilst: “Es gribu iemeslu satikt citus, kas raksta. Diezgan vienkārši. Un vēl pie tam, ja šos cilvēkus var iepazīstināt ar lielāku publiku, tad mēs visi kaut ko iegūsim.”

Laris apgalvo, ka viņs ir dzejojis no savas pirmās ieelpas. “Neatceros ne pirmo elpu, ne pirmo dzeju. Bet zinu, ka tā bija.” Viņs savu māksliniecisko procesu raksturo nevis kā darbu, pie kā piesēstos, bet kā dabīgu notikumu, kas piesēžas pie viņa. Lara vārdiem sakot: “Dzejas nāk kā plūdi vai atsevišķos pilienos kā rasa no koku lapām, kas uzkrīt uz piezīmju grāmatiņas. Viņas nāk, un es tās norakstu. Es viņas sargāju, auklēju un audzinu. Un tad vēlāk izlieku šos bāreņus pasaulē, lai viņas var dzīvot tālāk.” Gala rezultātus Laris ir izdevis trijās dzeju grāmatās, kuras viņš dēvē par “kodolīgiem monstriem.” Trešā grāmata – “Atlaidas/Es” – ir nupat kā iespiesta un ir pieejama paša Lara dzejas apgādes mājaslapā www.dzejas.com.

(Jau tagad var iegādāties biļetes uz Rakstnieku cēlienu! Tās ir pieejamas šeit mūsu biļešu veikalā.)

 

EN version:

Kad sanāk rakstnieki un dzejnieki vienmēr kaut kas interesants notiek,” (“When writers and poets get together, something interesting always happens”) says Philadelphia poet Laris Krēsliņš. He further explains that if these individuals can be introduced to a greater public, then everyone benefits. It’s for these reasons that he accepted Sarma Muižniece-Liepiņš’s invitation to help organize the Author’s Circle event in Baltimore. Though Krēsliņš has participated in many previous Latvian song festivals as an audience member, this will be his first time as an organizer. It’s role he’s taken on with enthusiasm, as he hopes to introduce a fresh and interesting approach to exploring the latest developments in Latvian literature.

Krēsliņš’s own life as a poet goes back as far as he can remember. He describes his poetry not as something that he creates, but as something that creates itself through him. The words arrive to him sometimes as a flood, sometimes as individual droplets that fall like dew from a tree leaf and onto the pages of his notebook. They arrive on their own, and he jots them down, protects them, and helps them grow. And, when the time is right, he releases them into the world so that they can live on. The result of this process is three full books of poetry, which Krēsliņš describes as “kodolīgi monsteri” (“concise monsters.”) His third book, Atlaidas/Es, was just released, and is available on his website, http://www.dzejas.com.

(Come meet Laris in Baltimore! Tickets for the Authors’ Circle are already available for purchase here in our ticket store!)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s