Baltimore Latvian Song Festival Featured Participant: Agita Arista

Originally posted at http://www.latviansongfest2017.com in Spring 2017.

 

LV version:

Agita Arista ir profesionāla flautiste, kura visu savu karjeru spēlē gan kā soliste, gan kā ansambļu un orķestru dalībniece. Latvijā dzīvojot, viņa spēlēja Liepājas Simfoniskajā orķestrī, Rīgas Kamermūziķos un Rīgas Festivāla orķestrī. Ar Liepājas Simfonisko orķestri viņa piedalījās divos dziesmu svētkos Latvijā 1998. un 2003. gadā. Agita uzauga skaistajā Piebalgā (komponista Em.Dārziņa dzimtajā pusē), kur viņa iesāka savas muzikālās gaitas Jaunpiebalgas mūzikas skolā. Vēlāk turpināja studijas Jelgavas Mūzikas koledžā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Luksemburgas konservatorijā, un pēc tam nokļuva Masačūsetas štatā, kur viņa dzīvo jau desmit gadus. Agrajos 90os gados viņa apceļoja Kanādu un Ameriku kā kapellas mūziķe Latvijas deju grupai Zelta Sietiņš, kuras dejotāji šovasar atgriezīsies Baltimorā kā dalībnieki tautas deju lieluzvedumā.

Agitas ceļš uz Baltimoru iesākās pagājušo gadu, mācot Bostonas latviešu skolā, kur kolēģe, dziedāšanas skolotāja un Baltimoras dziesmu svētku mūzikas nozares vadītāja Krisīte Skare uzlūdza Agitu talkā. Kaut Agita nav liela cilvēku burzmu cienītāja, viņa tomēr ir sajūsmināta par ideju, ka tik liels pulks latviešu šovasar satiksies austrumkrastā. Agitai galvenā loma ir veidot programmu Kamermūzikas un Garīgās mūzikas koncertiem.

Viņa īpaši uz šiem koncertiem ielūdz tādus svētku apmeklētājus, kuri varbūt baidās vai šaubās, ka viņi akadēmiskā stila mūziku nesapratīs vai tā viņus neinteresēs. “Abu koncertu programmās būs tiešām liela dažādība, ko man ļoti gribētos salīdzināt ar Latvijas lauku ziedu pušķi vasaras Saulgriežos. Manuprāt, skaistāku ziedu kompozīciju ir grūti atrast! Vēlētos, lai katram no jums, kas atnāks uz Kamermūzikas un Garīgās mūzikas koncertiem, ir ko paņemt sev un paturēt, – iedvesmai, atmiņai, ikdienas dzīves iekrāsošanai pēc Dziesmu svētkiem Baltimorā,” saka Agita un no sirds priecājas, ka koncertos uzstāsies tik daudz brīnišķīgu, pieredzējušu un atzinību guvušu, dažādu paaudžu mūziķu, kuri padarīs šo notikumu īpašāku katram svētku dalībniekam.

 

EN version:

Agita Arista is a professional flautist who has spent her career as both a solo performer and a member of countless orchestras and ensembles, including the Liepāja Symphony Orchestra, Rīgas Kamermūziķi, and Rīga’s Festival Orchestra. She performed in Dziesmu svētki in Latvia in 1998 and 2003 as a member of the Liepāja Symphony Orchestra. Arista grew up in beautiful Piebalga, Latvia, where she began her musical training at Jaunpiebalga Music School. She went on to study at Jelgava Music College, Jāzepa Vītola Latvian Music Academy, and the Luxembourg Conservatory before ending up in Massachusetts, her home for the past decade. Baltimore won’t be Arista’s first experience with Latvian dance festivities in North America; she toured the U.S. and Canada in the early ’90s as an accompanist for Latvian folk dance troupes Zelta Sietiņš, which will also be performing this summer in Baltimore.

Arista’s journey to the Baltimore song festival began last year when she was approached by a fellow teacher at Boston’s Latvian school, festival music director Krisīte Skare, to join the festival’s music committee. Though Arista isn’t generally a fan of big crowds, she is excited about the idea of Latvians pouring into the East Coast from around the globe. Arista’s main focus is to help organize the Chamber Music Concert and the Sacred Music Concert.

She extends a friendly invitation to those who might hesitate to attend these concerts for fear that they will be boring or difficult to understand. “Both concerts will truly have a lot of variety, that I like to compare to a field of wildflowers on a summer’s day in Latvia.  In my opinion, such beautiful floral compositions are difficult to find! I hope that each of you, who attends the Chamber Music Concert or Sacred Music Concert, finds a personal connection there – an inspiration or memory- to color your daily lives after the song festival in Baltimore*,” Arista says. She is thankful for the large number of what she calls “wonderful, experienced, and decorated” musicians of various ages who will bring her envisioned program to life and enchant audience members of all stripes.

 

*”Abu koncertu programmās būs tiešām liela dažādība, ko man ļoti gribētos salīdzināt ar Latvijas lauku ziedu pušķi vasaras Saulgriežos. Manuprāt, skaistāku ziedu kompozīciju ir grūti atrast! Vēlētos, lai katram no jums, kas atnāks uz Kamermūzikas un Garīgās mūzikas koncertiem, ir ko paņemt sev un paturēt, – iedvesmai, atmiņai, ikdienas dzīves iekrāsošanai pēc Dziesmu svētkiem Baltimorā.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s