Baltimore Latvian Song Festival Featured Participant:Klīvlandes Pastalnieki

Originally posted on http://www.latviansongfest2017.com in Spring 2017.LV version:

LV version:

“Man liekas ka šī bilde izsaka vairāk par mums nekā jeb kas ko es saku.  Mums vienkārš patīk priecāties viens otra kompānijā!” Tā skaidro Klīvlandes Pastalnieku vadītāja Karīna Hāznere, aprakstojot Pastalnieku kopbildi, kur smaidīgie tautas dejotāji priecājās pie milzīgas “Cleveland” statujas.  Dejotāji kārtīgi piestrādā lai uzvest labas kvalitatīvas izrādes, tomēr arī neņema pašus pārāk nopietni, lietojot mēģinājumus lai baudīt kopīgus jokus (piemēram izdomājot jocīgus nosaukumus tākā “Tītars” deju kustībām). Pastalnieki tiešām ir kā ģimene; divdesit piecu aktīvu dejotāju sastāvā ir daži kuri jau divdesmit gadus nāk dejot, daži kuri brauc uz mēģinājumiem no citiem štātiem, un daži kuri nav pat latvieši bet pievienojās jo iemīļojās ar latviešu dejām un Pastalnieku priecīgo vidu.  Pie tam Baltimorā arī dejos desmiti dūšīgu, talantīgi skolas vecuma bērni Mazos Pastalniekos, un kaut neuzstāsies svētkos, arī dejo mazo bērnu grupa Pastaliņas.

Šī ģimenes sajūta arī darbojās vadības lokā. Karīna pate uzauga skatoties Pastalnieku videos nepārtraukti, un tagad arī pavada sestdienas rītus dejojot ap dzīvojamās istabas ar savu div gad vecs dēlu Robertu.  Viņa iesāca savu dejas vadības gaitass kā palīgu vadītāja ilggadējai Pastalnieku vadītājiem Ievai Daukšs, un pateicās Ievai par to ka viņa dalija savu dejas mīlestību ar Karīnu un citiem. Tagad Ievas bērni nāk Pastalnieku vadības lokā; dēls Mārtiņš ir palīgskolotājs, un dēls Kristaps ir kasieris.

Pastalnieki uzsāka darbību 1966.gadā, ar pirmizrādi 1967. gada aprilī. No tā laika,Pastalnieki ir piedalijušies gandriz visos ASV un Kanādas dziesmu svētkos. “Dziesmu svētki pūs svešu eplu mūsu latviešu vidē. Tas dod jaunu sparu, motivē, un savelka mūsu visus kopā,” Karīna stāsta. Bet tik pat iemīļota tradicija Klīvlandes dejotājiem ir slavenais gadskārtējais Pastalnieku Vakars. Reiz gadā dejotāji izvēlās tēmu ar ko iepriecināt vietējos skatītājus; Pastalnieki ir bijuš karnivālā, ap pasauli, un pat ceļojuši pa kosmos.  Ši gada Pastalnieku Vakars notiks šo nedēļas nogali, kad dejotāji kā ķīno zvaigznes dejos gas sarkanā tepiķā uz filmu premieras.

Pastalniekus varēs noskatīties Baltimorā tautas deju lieluzvedumā, bet tiem kas nevara tik ilgi gaidīt var ceļot uz Klīvlandes latviešu namu šo sestdien, 20. maijā, Pastalnieku Vakaram.  $15 ieeja ieskaita vakariņas, kā arī dejošanu pēc Pastalnieku uzveduma. Izrāde sākās 16:00.

 

EN version:

“I think that picture says more than I can. We just enjoy each other and have fun!” says Karīna Hāznere, the leader of Cleveland’s folk dancing troupe “Pastalnieki.” She is describing her troupe photo, where grinning folk dancers are chilling by a gigantic “Cleveland” statue.  While the dancers of Pastalnieki work really hard to put on a good show and perform well, they also don’t take themselves too seriously, and use their rehearsals to enjoy one another’s company and laugh together, often assigning funny names such as “Tītars” to various dance moves.  “I think that’s what keeps us together,” observes Hāznere.

Pastalnieki really does fell like a family; amongst its twenty-five active members, there are dancers who have been members for over two decades, dancers who drive to rehearsals from other states, and dancers who aren’t even Latvian but just joined because they fell in love with the Latvian dance spirit and culture provided my the Pastalnieki clan.  In addition to these adult dancers, Cleveland will be sending ten talented kids who make up “Mazie Pastalnieki,” the junion wing of Pastalnieki, and the troupe ir rounded out by “Pastaliņas,” a group of dancing toddles who won’t be performing just yet.

This family vibe is palatable amongst the troupe leaders as well.  Hāznere grew up watching videos of Pastalnieku Vakars and Dziesmu Svetki over and over with awe. Now she shares this love with her two year old son, as they dance together in the living room on Saturday morning and watch folk dancing videos together. Hāznere’s journey leading Pastalnieki began when she was an assistant teacher to longtime Pastalnieki troupe leader Ieva Daukšs before taking over in 2015. “She passed her love of tautas dejas, wisdom, and insight to me. I’m very honored and proud to carry on that tradition, my work in Pastalnieki will always be a dedicated to her.” Today Ieva’s children are also carrying on their mom’s Pastalineki legacy; her son Mārtiņš serves as assistant leader, and her son Kristaps is the troupe’s treasurer.

Pastalnieki was founded in 1966, making their debut performance in April of 1967.  Since then, they have participated in virtually every National and Canadian Latvian song festival.  “Dziesmu Svetki breathes life back into our community. It reenergizes, motivates, and brings the community back together,” says Hāznere.  But there is another regular tradition that the troupe holds just as dear; their famous fundraising event “Pastalnieku Vakars.” Once a year the troupe selects a theme with which to dazzle spectators; they have brought their polkas to a carnival, around the world, and even into outer space.  This year’s Pastalnieku Vakars, happening this weekend, will be a red carpet movie premiere themed.

You can catch Pastalnieki in action during the Folk Dancing Show in Baltimore, but if you can’t wait that long, make our way to Cleveland’s Latvian Center this Saturday, May 20th at 4pm.  $15 gets you in the door with dinner and a polka band after the performance.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s