Baltimore Latvian Song Festival Featured Participants: Kristīne Griffin

Originally posted on http://www.latviansongfest2017.com in spring 2017.

 

LV version:

“Kaut arī es dzīvoju Floridā, savā sirdī un domās bieži esmu Latvijā… Esmu bezgala priecīga un lepna par latviešiem, kuri, neskatoties uz visu veidu nebūšanām, ar savu talantu, prieku, neatlaidību, mīlestību un darba tikumu ir spējuši vairot Latvijas skaistumu un nest  Latvijas vārdu tālu pasaulē!” Tā stāsta šī gada dziesmu svētku koncertmeistare Kristīne Griffin, kura šovasar dosies savās brīvdienās nevis uz saulainām Floridas jūrmalām, bet uz Baltimoru, lai spēlētu svētku kopkora un kamermūzikas koncertos.

Pieredze Kristīnei ir liela. Floridā viņa jau septiņus gadus strādā kā koncertmeistare Rollins koledžā, kā arī koncertē kā pianiste un koncertmeistare vairākos kamermūzikas projektos, piemēram Winter Parka Bach Festivāla orķestrī (Bach Festival Orchestra) un Messijas kora biedrībā. (Messiah Choral Society). Bet pirms tam Kristīne muzicēja Latvijā. Dzimusi un uzaugusi Liepājā, viņa beidza Liepājas Emila Melngaiļa mūzikas vidusskolu, Liepājas Universitātes izpildītājmākslas fakultāti un Latvijas Mūzikas Akadēmijā meistarklasē apguva koncertmeistara specialitāti. Latvijā viņa strādāja par pedagoģi un koncertmeistari mūzikas vidusskolā, Liepājas Universitātē un Liepājas teātrī un par pianisti Liepājas Simfoniskajā orķestrī.

Bet, kad Kristīnei prasa, par ko viņa ir lepna, viņa savus muzikālos sasniegumus pat nepiemin. Vispirms viņa priecājas par saviem diviem brīnišķīgajiem dēliem, un tad viņa lepojas par savu mīļo Latviju un latvietību. “Mani priecīgu dara doma, ka varēšu tikties ar latviešiem, kuri dzīvo ASV un kuriem ir svarīgi saglabāt latvietību, mūsu tautas kultūras mantojumu arī dzīvojot ārpus Latvijas.”

Lai dzirdētu Kristīnes klavieru spēli šovasar Baltimorā, apciemojiet dziesmu svētku mājaslapas biļesu kasi un iegādājieties biļetes uz kamermūzikas un kopkora koncertiem!

 

EN version:

“Even though I live in Florida, in my heart and my thoughts I am in Latvia… I am endlessly happy about and proud of Latvians who, despite all sorts of problems, and utilizing their talent, joy, perseverance, love, and work ethic, have succeeded in enhancing Latvia’s beauty, and to carry the name ‘Latvia’ far out into the world!”* These are the words of this year’s song festival’s accompanist Kristīne Griffin, who this year will use her vacation not to travel to Florida’s sunny beaches, but to travel from sunny Florida to Baltimore to accompany the Festival Choir Concert and the Chamber Music Concert.

Griffin’s experience is immense.  In Florida, she works as an accompanist at Rollins college, and also performs as both an accompanist and a pianist for various chamber music projects such as the Winter Park Beach Bach Festival Orchestra and the Messiah Choral Society.  But before her seven year stint in Florida Griffin was already a vibrant musician on Latvia. Born and raised in the coastal city of Liepāja, she graduated from Liepāja’s Emīla Melngaiļa Music High School and Liepāja University’s performing arts program before earning a master’s degree from Latvia’s Music College with a specialty in accompaniment. In Latvia she worked as a teacher and accompanist at a music high school, Liepāja University, and Liepāja Theater, and as a pianist in the professional Liepāja Symphony Orchestra.

But when asked what makes her most proud, Griffin makes no mention of her many musical achievements.  Instead, she first lovingly mentions her two wonderful sons. She then boast about her beloved Latvia and fellow Latvians.  “I am so overjoyed by the thought that I will be able to meet up with other Latvians, who live in the United States and for whom it is important to preserve Latvian culture and heritage even living outside of Latvia.”**

To witness Griffin’s piano talents this summer in Baltimore, stop by our online box office and get your tickets to the Chamber Music Concert and the Festival Choir Concert.

*“Kaut arī es dzīvoju Floridā, savā sirdī un domās bieži esmu Latvijā… Esmu bezgala priecīga un lepna par latviešiem, kuri neskatoties uz visu veidu nebūšanām, ar savu talantu, prieku, neatlaidību, mīlestību un darba tikumu ir spējuši vairot Latvijas skaistumu, un nest  Latvijas vārdu tālu pasaulē!”

**“Mani priecīgu dara doma, ka varēšu tikties ar latviešiem, kuri dzīvo ASV un kuriem ir svarīgi saglabāt latvietību, mūsu tautas kultūras mantojumu arī dzīvojot ārpus Latvijas.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s